Põltsamaa Kodu hingehoidjad

Põltsamaa Kodu hooldekodule osutavad hingehoidja teenust pastor Meelis Maikalu ning EELK Põltsamaa Niguliste Koguduse õpetaja Markus Haamer. Projekti rahastab Sotsiaalministeerium. Meelis Maikalu osutab hingehoidja teenust alates 01.07.2020 ning Markus Haamer alates 01.01.2021.  Ettepanek hooldekodule tehti Sotsiaalministeeriumi kaplanaadi poolt.

Hingehoidja pakub järjepidevalt emotsionaalset ja hingelist tuge hooldekodu elanikele ja nende lähedastele, pakkudes tuge leinas, nõustades lähedasi inimese matuste läbiviimise küsimustes, mälestusteenistuste ja talituste korraldamisel. Hingehoidja on elanikele ja lähedastele toeks lähtuvalt abivajaja vaimsetest, usulistest ja kultuurilistest vajadustest ja veendumustest. Hingehoidja töötab koos personaliga, nõustades ja toetades personali elu lõpuga, surma ja leinaga seotud probleemide korral.