Karksi Kodu

TEADE! Alates 01.01.2021 on Karksi Kodus kehtestatud klientide külastamise keeld. Antud külastuskeeld on kooskõlastatud Terviseametiga. Klientide külastamine on lubatud ainult eritingimustel humaansetel eesmärkidel.

Karksi Kodu

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Karksi Kodu asub Viljandimaal, Mulgi vallas, Karksi külas, looduslikult kauni mõisapargi serval. Karksi Kodu asub 1987 aastal valminud endises lasteaed-algkooli majas, mis ehitati ümber hooldekeskuseks 2013 aastal. Lähedusse jäävad väga head ühendusteed Viljandi, Pärnu ja Valga suunas. 3 km kaugusel Karksi-Nuias asuvad Perearstikeskus ja apteek, 200 m kaugusel asub Karksi Külamaja, kus saab kasutada arvutit ja raamatukogu.

Teenused

Hooldekodu põhitegevus on aidata eakatel ja puuetega inimestel enda iseseisva eluga toime tulla, nende eale ja seisundile vastav hooldamine. Hooldekodu pakub teenust 90 hoolealusele. Toad on invavarustusega ja sobivad ka liikumispuudega või liikumisabivahendit kasutavatele inimestele. Tööpäevadel pakub meie elanikele erinevaid tegelusi huvijuht. Ühiselt tähistatakse kord kuus hoolealuste sünnipäevi, hommikuti toimub võimlemine, tehakse erinevat käsitööd. Karksi Kodust leiate eest sõbraliku ja rõõmsameelse õhkkonna. Kui Teil on mure oma lähedase pärast, meie aitame!

Kodu

Üldhooldusteenus

Juhataja

Majandusjuhataja

Aadress

Kivi 20 Karksi küla,
Mulgi vald 69104
Viljandimaa

Osakonnad

Meditsiinipersonal

Juhataja

Majandusjuhataja

Osakonnad

Meditsiinipersonal

Aadress

Kivi 20 Karksi küla,
Mulgi vald 69104
Viljandimaa