Külastuskord

Olgem terved!

Seoses valdava COVID-19 viiruse levikuga Eestis on meie hooldekodudes kehtestatud terviseametiga kooskõlastatud külastuspiirangud.

Siseruumides on lubatud külastamine ainult humaansetel eesmärkidel kaitseriietuses eelneva kokkuleppe alusel. Külastusele eelnevalt täita tervisedeklaratsiooni blankett, mis on kohapeal olemas (Terviseameti nõue). Nii külalisel kui ka külastataval tuleb kanda ühekordset kirurgilist maski (kohapeal olemas). Jätkuvalt tuleb kinni pidada käte hügieenist.

Pakid anda desinfitseerimiseks üle hooldekodu töötajale. Oma lähedastega saab jätkuvalt suhelda osakonnas oleva telefoni teel.
Tervislikku külastamist!

Registreeri külastus

Enne külastusele tulekut, palun oodake külastusele tuleku kinnitust.