Ettevõttest

Missioon

Vanurite ja puuetega isikute ööpäevaringne eale ning seisundile vastav hooldamine, toetamine ja individuaalsetest vajadustest lähtuv ravi. Samuti teenuste arendamine hooldekodus koos kohalike omavalitsustega.

Visioon

Luua hooldust vajavatele inimestele parimad tingimused elukvaliteediks ja olla hinnatud teenusepakkuja Eestis.

Väärtused

Meie tunnuslauseks on väärikas vananemine. Soovime osutada klientidele kvaliteetseid teenuseid lähtudes teenuse saajate vajadustest. Läheneme igale kliendile personaalselt ja lugupidavalt

Ettevõttest

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus on erakapitalil baseeruv äriühing, mis tegutseb Sotsiaalministeeriumi haldusalas ning mille tegevusaladeks on vanuritele ja psüühilise erivajadusega inimestele hoolekandeteenuste osutamine.

Kauni loodusega vaikses Hellenurme külas 1993. aastal kolme hoolealusega alustanust asutusest on tänaseks välja arenenud Lõuna-Eesti Hooldekeskus oma kuue koduga kuue maakonna kuues vallas/linnas.

Tänaseks oleme suurim üldhooldusteenust pakkuv ettevõte Eestis. Meie kodud asuvad Valga-, Põlva-, Viljandi-, Jõgeva-, Tartu ja Harjumaal looduslikult kaunites kohtades ning neis on ligi 800 voodikohta.

Kliendi rahulolu

Meie tegevuse kõige tähtsam eesmärk on rahulolevad kliendid, kelle ootusi on suudetud ületada. Seetõttu peame oluliseks regulaarse tagasiside saamist osutatava teenuse kvaliteedi osas.

Lugupidamine

Kohtleme iga klienti võrdväärselt ja lugupidavalt, tagades talle põhiõigused ning -vabadused.

Isikukeskne Lähenemine

Osutame teenuseid, lähtudes teenuse saajate vajadustest, eesmärgiga tõsta kliendi elukvaliteeti.

Tegevuse Peaeesmärk

Pakkuda mitmekesist ja kvaliteetset hoolekandeteenust sotsiaalselt mittetoimetulevatele eakatele ja puuetega isikutele, pöörates igakülgset tähelepanu, hoolitsust, austust ja mõistmist igale hoolealusele.

Kvaliteet

Osutame kvaliteetseid teenuseid vastavalt abivajavate inimeste vajadustele ja ootustele. Kvaliteedi tagamise aluseks on meeskonnatööd väärtustav kvalifitseeritud ja kompetentne personal.

Usaldusväärsus

Tagame igale kliendile täieliku konfidentsiaalsuse, iga ülesande võtame ette kliendi huve kaitstes. Hoiame oma töös alati eetika ja moraali kõrgeimat taset.

Turvalisus

Kindlustame oma klientidele turvalise ümbruse. Nad tunnevad ennast turvaliselt ja teavad, et abi on alati kättesaadav.

Jätkuv Areng

Kvaliteedi tagamine regulaarse planeerimise, teostamise, hindamise ja parendamise kaudu.

Personal

Ettevõttel on kolmeliikmeline nõukogu ja kaheliikmeline juhatus. Kõiki kodusi juhivad suurte kogemustega töötajad. Hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad omavad vastavat väljaõpet ja on oma ala spetsialistid. Ettevõttes pööratakse suurt tähelepanu klientide meditsiinilisele teenindamisele. Kõikides kodudes on tööl meditsiiniõed. Samuti hoolitsetakse klientide vaba aja sisustamise eest.

Teenused

Pakume ööpäevaringset üldhooldusteenust ja riiklikku
erihooldusteenust. Lisaks pakume esmatasandi
meditsiinilist abi, mis võimaldab kliendil saada nõu ja abi
enda terviseprobleemidele. Meie kodudes on olemas
veel liikumisjuhendajad ja huvitegevusjuhendajad, kes
aitavad kliendil leida päevaseks ajaks tegevusi, hoida
end aktiivsena, motiveerida ning abistada liikuma.