Üldhooldusteenus

Teenuse sihtgrupp

Üldhooldusteenus on mõeldud isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel. Olenevalt vajaduste ja tegevusvõime hindamistulemustest võib teenust osutada kas lühiajaliselt või pikaajaliselt.

Terviseseisundi probleemid võivad olla seotud näiteks kuulmise, nägemise, suhtlemise, liikumise, allergia või valuga. Tegevusvõime puhul vaadeldakse tegevusi, mis seostuvad enese eest hoolitsemisega ja vaba aja sisustamisega.

Hinnakiri

Alates 01.07.2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel.

1. Ööpäevaringne hooldusteenus 1430 EUR kuus
Prognoositavad kulud hoolduspersonali palgafondile, koolitusele, tööriietusele ning isikukaitsevahenditele on 720 EUR kuus ühele kohale.

2. Ööpäevaringne hooldusteenus suurema hooldusvajadusega inimesele ja dementsele 1650 EUR kuus.
Prognoositavad kulud hoolduspersonali palgafondile, personali koolitusele, tööriietusele ning isikukaitsevahenditele on 850 EUR kuus ühele kohale.

majutus

Meie hooldekodusid iseloomustab looduslähedus. Pakume eakatele ja puudega inimestele võimalust elada looduskaunis kohas.

Toitlustus

Pakume toitlustusteenust sõltuvalt hooldekodust kas 3 või 4 korda päevas.

Transport

Pakume transporti pere- ja eriarsti vastuvõttudele ning vajadusel raviasutusse

Kõik hinnas

Kohatasu maksumus sisaldab kõiki mainitud teenuseid. Võtke julgelt ühendust ning küsige hinnapakkumist!

MEDITSIIN

Pakume tervisealast nõustamist ja meditsiinilist järelvalvet. Esmatasandi meditsiiniline abi: õde, perearst, erialaarstid. Hooldusvahendid on hinna sees. (ravimid on kohatasu hinna sees 20€/kuu)

Abistamine

Lähtuvalt vajadustest abistame teie lähedast esmatoimingutes nagu pesemine, riietumine, söömine, hügieenitoimingud jms.
Samuti kuulub pesude pesemine teenuse juurde.

LIIKUMINE

Pakume liikumisjuhi poolset nõustamist ja juhendamist ning tagame asendiravi. Vajadusepõhised abivahendid, rulaatorid ja ratastoolid on hooldekodu poolt.

Huvitegevus

Pakume oludest sõltuvalt tegevusjuhendamist alates hommikuvõimlemisest, lehelugemisest ja lauamängude mängimisest kuni käsitöö, matkamise ja kontsertide korraldamiseni välja. Samuti tähistame igakuiselt sünnipäevi. Täpsemat infot saab juba iga kodu kohta eraldi.

Huvitegevus

Hooldekodu pakub vastavalt klientide võimetele ja huvidele mitmeid aktiviteete mõnusaks ajaveetmiseks:

Meditsiiniline abi

Pakume järgnevaid esmatasandi meditsiinilise abi teenuseid:

Hooldekodu kaasab teiste raviasutuste spetsialiste kliendi ravisse:

Orienteeruv päevaplaan