Teenusele tulemine

Mida kaasa võtta?

Meile tulles palume kaasa võtta:

Teenusele tuleku taotlemiseks palun täita digitaalne avaldus. 

NB! Avalduse esitamine ei garanteeri Teile koha hooldekodus ega kohusta Teid teenusele tulema.

Täida digitaalne avaldus: