Teenusele tulemine

Mida kaasa võtta?

Meile tulles palume kaasa võtta:

Avalduste vastuvõtt on ajutiselt peatatud.
Me ei võta täiendavalt inimesi ootele seoses pika järjekorraga.

Teenusele tuleku taotlemiseks palun täita digitaalne avaldus. 

NB! Avalduse esitamine ei garanteeri Teile koha hooldekodus ega kohusta Teid teenusele tulema.

Täida digitaalne avaldus: