Teenusele tulemine

Mida kaasa võtta?

Meile tulles palume kaasa võtta:

Teenusele tuleku taotlemiseks palun täita digitaalne avaldus. Soovi korral saate avalduse alla laadida ja saata kirja teel soovitud kodule.

NB! Avalduse esitamine ei garanteeri Teile koha hooldekodus ega kohusta Teid teenusele tulema.

Täida digitaalne avaldus: