Hellenurme Kodu

Hellenurme Kodu külastused on võimalikud ainult eelneva registreerimise alusel. Külastused registreerida telefonil: 7666783.  NB! Külastajal on kohustuslik esitada Covid tõend.

Hellenurme Kodu

Hellenurme Kodu asub kauni loodusega vaikses Hellenurme külas, Elva vallas, Tartumaal. Aastal 1993 alustas hooldekodu tööd kolme hoolealusega. Iga aastaga klientide arv kasvas ning samuti nõudlusest tulenevalt asutus laienes jõudsalt.

Praeguseks on Hellenurmes kaks maja, millest suurim ehk peamaja on jagatud neljaks korpuseks. Kohti on Hellenurme Kodus 280 kliendi jaoks (sealhulgas Otepää vallas asuvas Komsi osakonnas 29 kohta).

Teenused

Pakume ööpäevaringset üldhooldusteenust ja riiklikku erihooldusteenust. Lisaks on meil võimalus pakkuda kliendile esmatasandi meditsiinilist abi, mis võimaldab kliendil saada nõu ja abi enda terviseprobleemidega toime tulemiseks. Hellenurme Kodus on olemas aktiivsed ja motiveerivad liikumisjuhendajad ning huvitegevusjuhendajad. Nende ülesanne on hoida kliente päevasel ajal tegevuses, kaasata liikumisele ning erinevatele tegevustele hooldekodus.

Hooldekodu

Kodu

Asukoht

Hooldus- ja tugiteenus

Esmatasandi meditsiiniline abi

Külastuskord

Hellenurme Kodu külastused on võimalikud ainult eelneva registreerimise alusel. Külastused registreerida telefonil: 7666783. NB! Külastajal kohustuslik esitada Covid tõend.

Pakke võtame vastu tööpäeviti kell 09:00-16:00 infosekretäri juures. Pakile palume kirjutada kliendi nime ning korpuse numbri. Infot saab tööpäeviti tel +372 7666783. Püsigem terved!
Loe üldist külastuskorda SIIT.

grandfather-operating-laptop-2660226-2221111

Aadress

Mõisa aia 1, Hellenurme küla,
Elva vald, 67514 Tartumaa

Juhataja (üldhooldus)

Juhataja (erihooldus)

Tervisejuht

Sotsiaalnõustaja

Korpused (üldhooldus)

Korpused (erihooldus)