Hellenurme Kodu hingehoidja

Alates 01.07.2020 osutab Hellenurme Kodu hooldekodus hingehoidja teenust Kaili Särg. Projekti rahastab Sotsiaalministeerium. Ettepanek hooldekodule tehti Sotsiaalministeeriumi kaplanaadi poolt. Hingehoidja pakub järjepidevalt emotsionaalset ja hingelist tuge hooldekodu elanikele ja nende lähedastele, pakkudes tuge leinas, nõustades lähedasi inimese matuste läbiviimise küsimustes, mälestusteenistuste ja talituste korraldamisel. Hingehoidja on elanikele ja lähedastele toeks lähtuvalt abivajaja vaimsetest, usulistest ja kultuurilistest vajadustest ja veendumustest. Hingehoidja töötab koos personaliga, nõustades ja toetades personali elu lõpuga, surma ja leinaga seotud probleemide korral.